رویداد اینوتکس 2019

نمایشگاه بین المللی تهران

معرفی گروه فنی مهندسی enics توسط مهندس محمد هادی طهماسبی در رویداد اینوتکس 2019

رویداد اینوتکس 2019

نمایشگاه بین المللی تهران

مصاحبه اختصاصی پادکست 10 صبح با مهندس طهماسبی مدیریت گروه  enics در رویداد اینوتکس 2019

بازدید آیت الله تقوی ریاست شورای زکات از دستاورد های دانش بنیان گروه فنی مهندسی enics در محل صندوق کارآفرینی امید

بزودی گزارش رویداد اینوتکس 2021

پارک علم و فناوری پردیس